ເທດສະການ

ການສຳມະນາກ່ຽວກັບການສ້າງເວັບໄຊ

ຄຳເກີດບໍລິຄຳໄຊ。

ຄຳເກີດແຂວງບໍລິຄຳໄຊພາກທີ່ນຶ່ງ
ການບໍລິການ ບໍ່ເສັຍຄ່າເຂົ້າຮ່ວມງານ
ໄລຍະການສຳມະນາ ວັນທີ12ເດືອນ6ປີ2016〜ວັນທີ15ເດືອນ6
ເວລາ 10ໂມງເຊົ້າ〜4ໂມງແລງ
ສະຖານທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໂຮງຮຽນຊົນເຜົ່ານະຄອນໄຊ
ຄຳເກີດບໍລິຄຳໄຊພາກທີ່ສອງ
ການບໍລິການ ບໍ່ເສັຍຄ່າເຂົ້າຮ່ວມງານ
ໄລຍະການສຳມະນາ ວັນທີ12ເດືອນ6ປີ2016〜ວັນທີ15ເດືອນ6
ເວລາ 10ໂມງເຊົ້າ〜4ໂມງແລງ
ສະຖານທີ່ ວັດບ້ານແສນອຸດົມ

ໂຮງຮຽນນະຄອນໄຊເວັບໄຊແມ່ນຍັງຢູ່ໃນການກໍ່ສ້າງ Web Creative Enterprise

ແຈ້ງການອອກໂຄສະນາທາງວິທະຍຸ

ລາຍການອອກກະຈ່າຍສຽງທາງວິທະຍຸແມ່ນການຂໍເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາ。
ອາດຈະແມ່ນປະມານລະຫວ່າງວັນທີ19 ເດືອນ 6 ປີ 2025。

ການຈັດການສຳມະນາໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປແມ່ນຈະແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຕາມພາຍຫລັງ

ຫາກມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາໃນເທື່ອນີ້ມີຈຳນວນທີ່ພໍໃຈພວກເຮົາອາດຈັດການສຳມະນາອີກເທື່ອນຶ່ງ。
ກຳໜົດວ່າອາດຈະຈັດຂື້ນພາຍໃນເດືອນໜ້າ。

You can make more Money Here:

ກັບໜ້າຫລັກ

このページの上に戻る