ເທດສະການ

ການສຳມະນາກ່ຽວກັບການສ້າງເວັບໄຊ

ຄຳເກີດບໍລິຄຳໄຊ。

ຄຳເກີດແຂວງບໍລິຄຳໄຊພາກທີ່ນື່ງ
ການບໍລິການ ບໍ່ເສັຍຄ່າເຂົ້າຮ່ວມງານ
ໄລຍະການສຳມະນາ ວັນທີ12ເດືອນ4ປີ2021〜ວັນທີ15ເດືອນ5
ເວລາ 10ໂມງເຊົ້າ〜4ໂມງແລງ
ສະຖານທີ່ ຍັງບໍ່ທັນສາມາດກຳໜົດໄກ້ເທື່ອ
ຄຳເກີດບໍລິຄຳໄຊພາກທີ່ສອງ
ການບໍລິການ ບໍ່ເສັຍຄ່າເຂົ້າຮ່ວມງານ
ໄລຍະການສຳມະນາ ຍັງບໍ່ສາມາດກຳໜົດໄດ້ເທື່ອ
ເວລາ 10ໂມງເຊົ້າ〜4ໂມງແລງ
ສະຖານທີ່ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກຳໜົດເທື່ອ

ເມື່ອໄດ້ຈັດການກ່ຽວກັບການຮຽນແລ້ວຈີ່ງຈະໄດ້ກຳໜົດ Web Creative Enterprise

ແຈ້ງການອອກໂຄສະນາທາງວິທະຍຸ

ລາຍການອອກກະຈ່າຍສຽງທາງວິທະຍຸແມ່ນການຂໍເຊີນເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາ。
ອາດຈະແມ່ນປະມານລະຫວ່າງວັນທີ19 ເດືອນ 4 ປີ 2021 (ໂດຍປະມານ)。

ການຈັດການສຳມະນາໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປແມ່ນຈະແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ຕາມພາຍຫລັງ

ຫາກມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາໃນເທື່ອນີ້ມີຈຳນວນທີ່ພໍໃຈພວກເຮົາອາດຈັດການສຳມະນາອີກເທື່ອນື່ງ。
ກຳໜົດວ່າອາດຈະຈັດຂື້ນພາຍໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ。

You can make more Money Here:

ກັບໜ້າຫລັກ

このページの上に戻る