ເວັບໄຊ

ສ້າງຄູນຄ່າແກ່ໂຕເອງ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມການສຳມະນາ!

ໃຊ້ເວລາອັນມີຄ່າຂອງທ່ານໂດຽການເຂົ້າຮ່ວມສຳມະນາ。
ການສ້າງເວັບໄຊ ແບບງ່າຍໆ ກະທັດຮັດ ແລະ ນຳໃຊ້ໄດ້ທັນທີ。
ຢ່າລືມ ຢ່າພາດ ເພາະໂອກາດເປັນຂອງທ່ານແລ້ວ

ການສ້າງເປັນເວັບໄຊສ່ວນຕົວ!!

ໃນຈຳນວນຜົນງານທີ່ພວກເຮົາສ້າງ!

ໃນລາຄາທີ່ສຸດແສນປະຫຍັດ ພຽງແຕ່ 300.000 ກີບ ທ່ານກໍເປັນເຈົ້າຂອງເວັບໄຊໄດ້。

ການຕິດຕັ້ງກໍງ່າຍ ແລະ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັນທີ。
ນອນນັ້ນທາງເຮົາຍັງແຖມ ແບບຟອມ ທີ່ໃຊ້ໃນການຕິດຕໍ່ໃຫ້ອີກ Contact Form。

ເວັບໄຊກ່ຽວກັບການທ່ອງທ່ຽວ

ເປັນງານທີ່ອາສາສະມັກສ້າງໃຫ້ແກ່ ຫ້ອງການທ່ອງທ່ຽວຂອງເມືອງ。
ຫາກທ່ານຕ້ອງການ ທາງພວກເຮົາກໍສາມາດຕອບສະໜອງທ່ານໄດ້
ໃນລາຄາເປັນກັນເອງ…。
ພຽງແຕ່ 320.000 ກີບ、
ການນຳໃຊ້ແມ່ນງ່າຍ ສະດວກໃນການຕິດຕັ້ງ
ນອກນັ້ນ ທາງພວກເຮົາຍັງຈະ ແນະນຳການນຳໃຊ້。
ການຈ່ອງ Domain ແລະ Server ໃນລາຄາທີ່ປະຫຍັດ
ຈະໃຊ້ໃນງານ ຫລື ໃຊ້ເປັນເວັບສ່ວນຕົວ ທ່ານກໍສາມາດສ້າງໄດ້。

ເຮົາໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ 24/7 ( 24 ຊົ່ວໂມງ ຫລື 7 ມື້ ຫລື 365 ມື້)!

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
ກັບໜ້າຫລັກ

このページの上に戻る